Blader door het archief »

Mediation in faillissementen

10 mei 2012 -

De Rechtbank Amsterdam start een pilot mediation in faillissementen. Doel hiervan is het voorkomen van procedures tussen curator en bijvoorbeeld crediteuren van een gefailleerde onderneming, zodat zoveel mogelijk boedelsaldo resteert om onder de crediteuren te verdelen. Ook wordt mediation ingezet in het voortraject, bij de aanvraag van een faillissement. De faillissementsaanvraag wordt dan aangehouden voor de duur van de mediation. Het initiatief voor deze mediation kan komen van curator, rechter-commissaris of derde-belanghebbende. De curator kan enkel deelnemen met goedkeuring van de rechter-commissaris. Vooralsnog alleen in het arrondissement Amsterdam. Meer weten: neem contact op of raadpleeg www.mr-online.nl.

Bron: www.mr-online.nl