Arbeidsrecht

Wanneer u als werkgever of werknemer vragen heeft op het gebied van arbeidsrecht, kan Advocatenkantoor Veenstra, gevestigd in Emmen, u uitgebreid en deskundig adviseren. U kunt hierbij denken aan de situatie waarbij een reorganisatie noodzakelijk is of wanneer werkgever en werknemer hun arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook wensen te beƫindigen, dan wel een meningsverschil hebben omtrent de uitleg van een relatie- of concurrentiebeding. Advocatenkantoor Veenstra kan u in een dergelijke situatie met gedegen advies terzijde staan.

Bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst op te stellen, of u bij te staan in een ontbindingsprocedure, een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag of een loonvordering. Een weloverwogen stappenplan bepaalt in dat geval de te volgen procedure. Voorop staat echter, dat in een conflictsituatie het vinden van een oplossing in der minne de uitdaging is, om u zo mogelijk het procederen te besparen.