Tarieven

Het eerste gesprek is altijd kosteloos. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden besproken en de daarmee gemoeide kosten. Zo krijgt u vrijblijvend een helder beeld en weet u wat u kunt verwachten.

Werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief, waarbij de hoogte van het tarief afhankelijk is van het belang en het spoedeisende karakter van de zaak. Uiteraard wordt voor u gezocht naar de meest gunstige oplossing, zodat u zich onnodige kosten bespaart. Ook wordt getracht u op voorhand een beeld te geven van de totale kosten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wanneer u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (een zogenaamde toevoeging), dient u eenmalig een eigen bijdrage te betalen voor de te verrichten werkzaamheden in uw zaak. In geval van een procedure komt daar griffierecht bij. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Tijdens het eerste kosteloze gesprek wordt met u besproken onder welke voorwaarden u voor een toevoeging in aanmerking kunt komen.

Bent u op zoek naar een advocaat in Emmen en wilt u weten welke kosten u kunt verwachten? Kom dan eens langs voor een kosteloos gesprek, of neem telefonisch contact op.